BreadcrumbsDokumentai

Švietimo įstatymas

Švietimo strategija 2013-2022 metai

Geros mokyklos koncepcija

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Pedagogų atestacija

 

 

Nuorodos

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė    http://www.vilkaviskis.lt/

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba    https://www.spt.vilkaviskis.lm.lt/

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras     http://www.spcvilkaviskis.lt/

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas   http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys

 

Švietimas    

http://www.smm.lt/

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_programos

 

Nacionalinis egzaminų centras    http://www.nec.lt/  (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir diagnostinių bei standartizuotų testų 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams vykdymo informacija)

 

Ugdymo plėtotės centras    http://www.upc.smm.lt/

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo centras    http://www.kpmpc.lt/kpmpc/

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema AIKOS https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

 

Prevencija

Vaiko labui http://www.vaikolabui.lt/ („Zipis“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“)

Be patyčių   http://www.bepatyciu.lt/

Vaikų linija   http://www.vaikulinija.lt/

 

Ekologija

Mes rūšiuojam   http://www.mesrusiuojam.lt/

 

Projektai

http://www.etwinning.lt/

http://sveikatiada.lt/

 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)