BreadcrumbsGrupės veiklos tikslas - plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Uždaviniai:

1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę;

2. užtikrinti pedagoginę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams;

3. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę.


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)