Breadcrumbs2019-2020 mokslo metai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Mokomieji dalykai

1.

Rimvydas Šumskis

Aukštasis Matematika Vyr. mokytojas Matematika

2.

Edita

Burbienė

Aukštasis

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

2, 4 klasės

3.

Rasa

Pečiulienė

Aukštasis

Pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

Vyr. mokytoja

1, 3 klasės

4.

Livija Šalaševičienė

Aukštasis

Socialinis pedagogas

Mokytoja

Vyr. socialinė pedagogė

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

5.

 Aušra Naujalienė

Aukštasis

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba

6.

Aurelija Janušaitytė

Aukštasis

Tikyba

Vyr. mokytoja

Tikyba

7.

Lina

Janonienė

Aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

8.

Rasa Nemeikšienė

Aukštasis

Dailė ir tecnologijos

Vyr. mokytoja

Dailė ir technologijos

9.

Dalytė Bosevičienė

Aukštasis

Rusų kalba ir literatūra

Vyr. mokytoja

Rusų kalba, žmogaus   sauga

10.

Daiva Panitauskienė

Aukštasis

Kūno kultūra

Mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

11.

Asta Kalasauskienė

Aukštasis

Informatika

Mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos, fizika

12.

Birutė Stonienė

Aukštasis

Muzika

Vyr. mokytoja

Muzika

13.

Lionė Kraulėdienė

aukštasis

Istorija

Mokytoja metodininkė

Istorija, pilietiškumo pagrindai

14.

Rimanta Jurgelėnaitė

aukštasis

Biologija

Vyr. mokytoja

Biologija, chemija

 

 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)