Breadcrumbs„Sveikatiada“ - tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

 

 

 

 

 

 OLWEUS patyčių prevencijos oprograma (OPPP) 

 OLWEUS lankstinukas

 

 

 

 Programos "Įveikiame kartu" tikslas ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinse klasėse.

  

 Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ dirba visoje Lietuvoje, net pačiose atokiausiose Lietuvos vietovėse, įgyvendindama projektus ir iniciatyvas, kurios leidžia siekti ilgalaikių ir reikšmingų pokyčių vaikų gyvenimuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinių konkursų „Olympis“ pagrindiniai tikslai yra:

  • Sudominti mokinius mokomuoju dalyku.
  • Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
  • Pakartoti dėstomo dalyko medžiagą.
  • Suteikti mokiniams galimybę patikrinti savo žinias.
  • Nustatyti dėstomo dalyko temas, kuriose mokiniai turi sunkumų.
  • Lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius.
  • Skatinti informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese.
  • Paįvairinti mokymosi procesą.

  

 eTwinning - skirta visiems jauniems Europos piliečiams, besimokantiems mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų kolegomis iš Europos.

 

 

 

 

 

Tarptautinis matematikos konkursas "Kengūra"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)