BreadcrumbsUgdymas

Pradinio ugdymo programos ugdymo planas

 

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Mokslo metai

1.1. Prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.

                 Ugdymo procesas prasideda:

                   1–5 klasėms 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiamas 2020 m. birželio 9 d.;

                  6–10 klasėms 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiamas 2020 m. birželio 18 d.

1.2.  Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

       1-4 klasės:

                    I pusmetis prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi sausio 21 d.;

                    II pusmetis: prasideda 2020 m. sausio 22 d., baigiasi birželio 09 d.

                    5-10 klasės:

                    I pusmetis prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi sausio 29 d.;

                    II pusmetis: prasideda 2020 m. sausio 30 d., baigiasi birželio 18 d.

3. Ugdymo proceso metu 1–10 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

3.1. Atostogų trukmė 2019–2020 mokslo metais:

Atostogos 1–10 klasių mokiniams:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019–10–28

2019–10–31

Žiemos (Kalėdų)

2019–12–23

2020–01–03

Žiemos

 1-4 klasėms 2020–02–17

5-10 klasėms 2020-02-18

2020-02-21 

Pavasario (Velykų)

2020–04–14

2020–04–17

Vasaros (1-4 klasėms)

2020–06–09

2020–08–31

Vasaros (6–10 klasėms)

2020–06–19

2018–08–31

 

Pastaba: *2020 m. birželio 19 d. keliama į 2020 m. balandžio 11 d., 2020 m. birželio 22 d. keliama į 2020 m. vasario 17 d., 2020 m. birželio 23 d. keliama į 2020 m. balandžio 26 d. (mokyklos UP 13 punkt.)

 1-asis 09-02 – 11-29

                      2-asis 12-02 – 02-28

3-iasis 03-03 – 06-06 (6–10 klasėms) ir 05-30 (5 klasei)

Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)