BreadcrumbsVilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriaus profesinio informavimo veiklos programa

 

TIKSLAS

Ugdyti moksleivių gebėjimus, socialinį aktyvumą ir atsakomybę, planuojant savo profesinę karjerą, teikti kokybiškas ir aktualias profesinio informavimo paslaugas, atsižvelgiant į individualius asmenybės polinkius.

 

UŽDAVINIAI

1. Kaupti informaciją apie profesijas, mokymo įstaigas, mokymosi sąlygas bei įsidarbinimo galimybes.

2. Teikti žinias mokiniams, mokytojams, tėvams apie profesijų ypatumus, reikalavimus, įsigijimo galimybes.

3. Padėti mokiniams orientuotis profesijų pasaulyje, mokyti naudotis internetinėmis svetainėmis.

4. Padėti mokiniams pažinti save ir įsivertinti asmenines savybes ir gebėjimus karjeros planavimo srityje.

5. Tirti ir analizuoti profesinio informavimo veiklos rezultatus.

6. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais teikiančiais profesinio informavimo paslaugas

 

VEIKLOS KRYPTYS

1. Informacijos tvarkymas ir kaupimas.

2. Mokinių tėvų informavimas.

3. Pagalba mokiniams.

4. Grįžtamoji informacija ir veiklos analizė.

5. Ryšiai su socialiniais partneriais.

 

VEIKLOS METODAI

1. Informacijos rinkimas, rūšiavimas, skelbimas.

2. Klasės valandėlės.

3. Individualūs pokalbiai, diskusijos klasės kolektyvuose, testai, susitikimai, išvykos.

4. Anketų parengimas, anketavimas. Rezultatų suvedimas, skelbimas.

5. Išvykos susitikimai su įvairių institucijų atstovais.

 

LAUKIAMAS REZULTATAS

1. Sukaupta ir skleidžiama informacija padės mokiniams, mokytojams ir tėvams rasti reikiamą informaciją apie profesijas, mokymosi įstaigas, darbo rinką šalyje.

2. Pokalbiai, susitikimai, išvykos suteiks galimybę pažinti profesijas, pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją.

3. Testai ir individualūs pokalbiai su mokiniais padės jiems geriau pažinti save, įvertinti savo gebėjimus ir galimybes.

4. Suteiks informaciją apie moksleivių pageidavimus, veiklą profesijossrityje. Bus lengviau planuoti tolesnę veiklą.

5. Mokykloje įvairės vykdoma profesinio informavimo ir orientavimo veikla, bus pasiekiama tikslesnė tiesioginė informacija.


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)