BreadcrumbsMokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Reda Tamošaitienė.

Darbo dienos Darbo laikas
Pirmą ir trečią mėnesio penktadienį   8.00-12.00     PP     12.30-16.00  

 

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

  1. kurti sveiką aplinką mokykloje;
  2. stiprinti mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  3. formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  4. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  5. suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)