BreadcrumbsMokinio elgesio taisyklės

Mokinio elgesio taisyklės

 

TRUMPA MOKINIO ATMINTINĖ

 1. Būtina lankyti visas pamokas, pasirenkamuosius dalykus ir papildomo ugdymo užsiėmimus, į kuriuos užsirašei iš anksto.
 2. Privalai atlikti visas užduotis žodžiu ir raštu, kurių prašo mokytojas, atsinešti visas mokytojo nurodytas priemones būtinas darbui.
 3. Pamokai pasiruošk pertraukos metu.
 4. Už tyčinį trukdymą pamokų metu, nesiskaitymą su mokytojais ir kitais įstaigos darbuotojais, mokyklos inventoriaus (turto) gadinimą tau gresia įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas su įrašu į asmens bylą arba šalinimu iš mokyklos.
 5. Tavo drabužiai turi būti švarūs, estetiški, patogūs.
 6. Pertraukų metu draudžiama koridoriuose ir klasėse žaisti kamuoliu, bėgioti, stumdytis, šiukšlinti.
 7. Valgykloje valgyk tyliai, neskubėk, nusinešk savo indus, palik švarią vietą.
 8. Budėdamas klasėje pasirūpink, kad būtų surinktos šiukšlės, nuvalyta lenta, išvėdinta klasė.
 9. Sąsiuviniai ir vadovėliai turi būti aplenkti ir tvarkingi.
 10. Būk mokyklos teritorijos ribose, kol esi joje, o išėjęs su klase griežtai laikykis nurodytos tvarkos ir mokytojo instrukcijos, elkis saugiai.
 11. Jei nebuvai mokykloje privalai pateikti klasės mokytojui pažymą.
 12. Jei sugadinai mokyklos turtą, įvykdei vagystę, sustačius aktą ir įvertinus nuostolius, tėvai privalo juos atlyginti. Į mokyklą draudžiama neštis degtukus, žiebtuvėlius, peilius ir kt. daiktus, nesusijusius su įstaigos reikmėmis. Mokinių tėvai gali būti nubausti administracine bauda, jei jų vaikai pažeidžia priešgaisrinius reikalavimus.
 13. Nerūkyk, venk bet kokių žalingų įpročių.
 14. Kurk nepakantumo, pasipriešinimo aplinką žalingiems įpročiams. Pastebėjęs negerovę, nedelsiant pranešk klasės mokytojui ar įstaigos vadovui.

Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)