BreadcrumbsBiblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze, kuriame stengiamasi kuo geriau tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese ir padedantis įgyvendinti mokyklos veiklos tikslus.

 

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriaus biblioteka aptarnauja visus skyriaus bendruomenės narius. Skaitykloje  yra kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. Mokiniai ir mokytojai naudodamiesi bibliotekos technine ir informacine baze turi galimybę rengti pranešimus, referatus, organizuoti įvairus užsiėmimus.  Mokiniai skaitykloje praleidžia laisvas pamokas, laukia autobuso po pamokų. Bibliotekoje teikiamos kopijavimo paslaugos, yra galimybė atsispausdinti dokumentus. Biblioteka stengiasi įvairiomis priemonėmis skatinti sumažėjusį mokinių skaitomumą. Bibliotekoje nuolat veikia teminės, rašytojų jubiliejams skirtos  parodos, viktorinos, tradicinis  pirmokų įrašymas į skaitytojus, savaitgalio kryžiažodžio konkursas, skaitymai netradicinėse vietose ir t.t. 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)