BreadcrumbsPamokų tvarkaraštis pradinėms klasėms

2019-2020 MOKSLO METAI I PUSMETIS

 

Klasė

Savaitės diena

1

2

3

4

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

2. Lietuvių kalba

PIRMADIENIS

3. Fizinis ugdymas

3. Pasaulio pažinimas

3. Fizinis ugdymas

3. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

4. Fizinis ugdymas

4. Dailė ir technologijos

4. Fizinis ugdymas

5. 

5. Anglų kalba

5. Lietuvių kalba

5. Tikyba

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

ANTRADIENIS

3. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

3. Anglų kalba

4. Muzika

4. Fizinis ugdymas

4. Muzika

4. Fizinis ugdymas

5. Tikyba

5. Anglų kalba

5. 

5. 

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1.  Matematika

1. Matematika

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

TREČIADIENIS

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas

3. Tikyba

3. Fizinis ugdymas

4. Fizinis ugdymas

4. Dailė ir technologijos

4. Fizinis ugdymas

4. Dailė ir technologijos

 

5. Dailė ir technologijos 

  5. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

KETVIRTADIENIS

3. Matematika

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas

4. Tikyba

4. Fizinis ugdymas

4. Anglų kalba

5. 

5. Muzika

5. Anglų kalba

5. Muzika

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Matematika

2. Matematika

PENKTADIENIS

3. Pasaulio pažinimas

3. Pasaulio pažinimas

3. Pasaulio pažinimas

3. Pasaulio pažinimas

4. Muzika

4. Muzika

4. Muzika

4. Muzika

5. Klasės valandėlė

5. Lietuvių kalba

5. Klasės valandėlė

5.Lietuvių kalba

 

 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)