BreadcrumbsMokinių taryba

2019-2020 mokslo metai

Mokinių taryba – tai moksleivių savivaldos institucija, jungianti mokinių atstovus mokyklos veiklos uždavinių sprendimui.

Tikslai: 

* Atstovauti mokinių interesus mokykloje.

* Rūpintis drausmės, saugumo ir tvarkos palaikymu mokykloje, organizuoti mokinių laisvalaikį.

* Padėti išsiaiškinti mokinių problemas, bendradarbiauti su mokyklos mokytojais ir administracija.

 

Uždaviniai: 

* Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencijos programose, projektuose, renginiuose.

* Bendradarbiauti su mokyklos administracija, socialiniu pedagogu.

* Prisidėti kuriant jaukią ir saugią mokyklos aplinką, gerinant mokinių lankomumą bei drausmę.

 

Vadovė mokytoja Modesta Dambrauskaitė

Pirmininkė

Lukas Jurkynas (10 klasė)

Sekretorė

Dileta Simanavičiūtė (10 klasė)

Nariai

Goda navickaitė (5 klasė)

Alicija Damidavičiūtė (6 klasė)

Julius Juodkojis 7 klasė)

Rinvydas Ryžkovas (8 klasė)


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)