BreadcrumbsPradžia

Tikslas – sudaryti galimybę didesniam skaičiui gabių mokinių dalyvauti LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE. 2019 metų kovo 27 dieną Vilkaviškio pradinė mokykla organizavo ir vykdė Nacionalinio matematikos konkurso „Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada“ rajono savivaldybės etapą. Konkurse buvo naudojamos LPMO parengtos savivaldybių olimpiados užduotys.

Skirtingose amžiaus grupėse varžėsi 30 aktyviai besidominčių matematika, gebančių savarankiškai, kritiškai mąstyti bei atkakliai spręsti įvairius uždavinius 3–4 klasių mokinių iš 11 savivaldybės mokyklų. Šioje olimpiadoje jėgas išbandė ir mūsų mokyklos trečiokas Julius Juodkojis. Nors prizinės vietos nelaimėjo, bet savo rezultatais aplenkė net 10 mokinių.

Visi olimpiados dalyviai ir jų mokytojai apdovanoti Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus padėkomis. Tikime, kad ir kitais metais į matematikos olimpiadą susirinks patys gabiausi rajono pradinukai ir dalyvaus didesnis būris mūsų mokyklos mokinių.


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)